Creva za hemijsku industriju

UPEL-P (OTPORNOST-U) UPEL-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija (alkohol, ester, itd..) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u hemijskoj industriji UPE-P (OTPORNOST-U) UPE-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija alkohol, ester, itd…) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u…