Creva za prehrambenu industriju

LM1-EPDM/LM 1S-EPDM LM1-EPDM/LM1S-EPDM Crevo je namenjeno za transport tečnosti, nemasnih proizvoda, bezalkoholnih i alkoholnih pića (max.40%) Crevo je otporno na prenos mnogih sredstava za čišćenje. LM 2 LM2 Crevo je namenjeno za transport mleka, punjenje i pražnjenje cisterni u prehrambenoj i mlekarskoj industriji i industriji pića. Crevo je otporno na mehaničke i vremenske promene. LM 3 LM3 Crevo je…