Creva posebne namene

SILIKON S / SILIKON MS SILIKON S/SILIKON MS To je usisno silikonsko crevo pod pritiskom ojačano sa spiralom. Moguća je izrada od običnog silikona ili silikona primerenog za potrebe u medicini. KC KC Metalno savitljivo harmonikasto crevo izrađeno od nerđajućeg metala. Spoljni oplet takođe je izrađen od nerđajuće žice. Upotrebljava se za protok pare i većinu hemikalija. Moguća je izrada bez spoljnog opleta. TČ

Creva za hemijsku industriju

UPEL-P (OTPORNOST-U) UPEL-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija (alkohol, ester, itd..) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u hemijskoj industriji UPE-P (OTPORNOST-U) UPE-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija alkohol, ester, itd…) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u…