Creva posebne namene

SILIKON S / SILIKON MS SILIKON S/SILIKON MS To je usisno silikonsko crevo pod pritiskom ojačano sa spiralom. Moguća je izrada od običnog silikona ili silikona primerenog za potrebe u medicini. KC KC Metalno savitljivo harmonikasto crevo izrađeno od nerđajućeg metala. Spoljni oplet takođe je izrađen od nerđajuće žice. Upotrebljava se za protok pare i većinu hemikalija. Moguća je izrada bez spoljnog opleta. TČ

Creva za hemijsku industriju

UPEL-P (OTPORNOST-U) UPEL-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija (alkohol, ester, itd..) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u hemijskoj industriji UPE-P (OTPORNOST-U) UPE-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija alkohol, ester, itd…) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u…

Creva za prehrambenu industriju

LM1-EPDM/LM 1S-EPDM LM1-EPDM/LM1S-EPDM Crevo je namenjeno za transport tečnosti, nemasnih proizvoda, bezalkoholnih i alkoholnih pića (max.40%) Crevo je otporno na prenos mnogih sredstava za čišćenje. LM 2 LM2 Crevo je namenjeno za transport mleka, punjenje i pražnjenje cisterni u prehrambenoj i mlekarskoj industriji i industriji pića. Crevo je otporno na mehaničke i vremenske promene. LM 3 LM3 Crevo je…

Creva za abrazivne medije

SM1 – crevo za peskarenje SM1 Crevo je namenjeno za peskarenje i transport visoko abrazivnih medija. CANADA CANADA Crevo je namenjeno za transport praha ili granulata u poljoprivredi, građevinarstvu i industriji. Izrađeno je od antistatičkog materijala. ARIZONA PU ARIZONA Crevo je namenjeno za transport cementa, retkog maltera ,granulata. Unutrašnji i spoljni sloj je otporan na habanje…