Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke

Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke su jednoredni ležajevi sa kosim dodirom i zbog toga zahtevaju značajno manje prostora u aksijalnom pravcu u poređenju sa dvorednim kugličnim ležajevima.

Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke

Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke

Ovi ležajevi se sastoje od spoljnjeg prstena, dvodelnog unutrašnjeg prstena kuglica i kaveza koji može biti od poliamida ili mesinga. Zbog dvodelnog unutrašnjeg prstena, moguće je smestiti veći broj kuglica. Delovi unutrašnjeg prstena tačno su definisani za određen ležaj i kao takvi ne smeju se ugrađivati u neki drugi ležaj iste veličine. Montaža spoljnjeg prstena, kuglica i kaveza može biti odrađena posebno, nezavisno od polutki unutrašnjeg prstena.