Creva za plin i kiseonik

Crevo za acetilen i plin

crevo za acetilen

Acetilen i plin

Crevo je namenjeno za protok acetilena, takođe se može koristiti za protok prirodnog plina, vodonika, ugljen dioksida, argona, vazduha i drugih plinova za varenje i rezanje na aparatima za zavarivanje.

Crevo za kiseonik

crevo za kiseonik

Kiseonik

Crevo je namenjeno za protok kiseonika kod aparata za varenje.