Creva za otprašivanje i ventilaciju

SUPERFLEX PU L/PU/PU PLUS H

crevo za otprašivanje i ventilaciju SUPERFLEX PU L/PU/PU PLUS H

SUPERFLEX PU L/PU/PU+H

Crevo je namenjeno za otprašivanje praha, piljevine, metalnih opiljaka i ostalog abrazivnog materijala, zatim plina, granulata, hemijskih produkata i slično. Crevo je od poliuretana ojačano sa metalnom spiralom preko koje je moguć odvod antistatičkog elektriciteta. Izrađuje se u tri varijnte po jačini, koje se razlikuju po debljini poliuretanskog zida (superlaki, laki i teški) Crevo je vrlo gibljivo, iznutra glatko, otporno na mehaničke uticaje, ulja i goriva, razređivače, lužine i kiseline i na atmosferske uticaje.