Creva za hemijsku industriju

UPEL-P (OTPORNOST-U)

crevo za hemijsku industriju UPEL-P

UPEL-P (OTPORNOST-U)

Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija (alkohol, ester, itd..) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u hemijskoj industriji

UPE-P (OTPORNOST-U)

crevo za hemijsku industriju UPE-P

UPE-P (OTPORNOST-U)

Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija alkohol, ester, itd…) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u hemijskoj industriji. Otpornost ”U” je namenjena u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.