Creva za abrazivne medije

SM1 – crevo za peskarenje

SM1 - crevo za peskarenje

SM1

Crevo je namenjeno za peskarenje i transport visoko abrazivnih medija.

CANADA

crevo za abrazivne medije - CANADA

CANADA

Crevo je namenjeno za transport praha ili granulata u poljoprivredi, građevinarstvu i industriji. Izrađeno je od antistatičkog materijala.

ARIZONA PU

crevo za abrazivne medije - ARIZONA PU

ARIZONA

Crevo je namenjeno za transport cementa, retkog maltera ,granulata. Unutrašnji i spoljni sloj je otporan na habanje i većinu hemikalija.