Cilindrično valjkasti ležajevi

Visoko precizni cilindrično valjkasti ležajevi

Cilindrično valjkasti ležajevi ovog tipa namenjeni su za mašine alate. Oni imaju veliku radijalnu krutost i kao takvi biće iskorišćeni za radijalno uležištenje vretena.

Visoko precizni cilindrično valjkasti ležajevi

Visoko precizni cilindrično valjkasti ležajevi

Sastoje se iz spoljnjeg prstena bez rebara, unutrašnjeg prstena koji ima tri rebra, cilindričnih valjčića i mesinganog kaveza. Za optimalno podešavanje unutrašnjeg radijalnog zazora unutrašnji prsten ima konusni provrt sa konusom 1:12. Cilindrično valjaksti ležajevi se mogu rastaviti i sa tim lakše montirati i demontirati.

Punovaljkasti cilindrično valjkasti ležajevi

Ovi ležajevi se sastoje od spoljnjeg, unutrašnjeg prstena I rebra po kome se vode valjci. Obzirom na konstrukciju kod ovih ležajeva postoji mogućnost umetanja većeg broja kotrljajnih elemenata , što im dalje daje veliku radijlanu nosivost i krutost , pa su stoga pogodni za kompaktni dizajn. Zbog kinematike ležaja ovaj tip ne može da postigne velike brzine kao što je to slučaj kod cilindrično valjkastih ležajeva koji imaju kavez.

Punovaljkasti cilindrično valjkasti ležajevi

Punovaljkasti cilindrično valjkasti ležajevi

Ovi ležajevi dostupni su kao jednoredni i dvoredni.

Dosta različitih veličina ove vrste ležaja dostupno je u X-life dizajnu. Oni su naznačeni u dimenzionim tabelama. Ovi ležajevi u X-life dizajnu imaju manju hrapavost Ra i veću geometrijsku tačnost kotrljajnih staza u poređenju sa odgovarajućim ležajevima koji nisu u X-life dizajnu. Kao rezultat toga dobivena je veća nosivost i radni vek. U pojedinim aplikacijama se s toga može iskoristiti i manji dizajn za uležištenje.