Creva za industrijske vode

Creva za kanalizaciju IKPT/IK 25 IKPT/IK 25 Crevo je namenjeno za čišćenje komunalnih šahti. Ima vrlo jak i otporan spoljni zid, pa je vrlo gibljivo i lako. Svako crevo je posle izrade ispitano pod pritiskom. Creva za vodu IW6/IW12/IW20/ISC/IWR IW6/IW12/IW20/ISC/IWR Crevo je namenjeno za protok vode. Upotrebljava se u poljoprivredi, industriji i domaćinstvu. Izrađuje se u različitim bojama. Creva za vodu JAMAICA/M/L/S

Creva za vazduh pod pritiskom

PL1/PL1S/PL2/PL3 PL1/PL1S/PL2/PL3 Crevo je namenjeno za protok vazduha pod pritiskom u industriji, servisnim radionicama, benzinskim pumpama, itd… SUPER STONEHOSE SUPER STONEHOSE Crevo je namenjeno za protok nauljenog vazduha pod pritiskom. Upotrebljava se kod pneumatskih alata, čekića, bušilica i slično. Crevo je vrlo gibljivo, dosta providno i lako, abrazivno i uljno otporno.

Creva za otprašivanje i ventilaciju

SUPERFLEX PU L/PU/PU PLUS H SUPERFLEX PU L/PU/PU+H Crevo je namenjeno za otprašivanje praha, piljevine, metalnih opiljaka i ostalog abrazivnog materijala, zatim plina, granulata, hemijskih produkata i slično. Crevo je od poliuretana ojačano sa metalnom spiralom preko koje je moguć odvod antistatičkog elektriciteta. Izrađuje se u tri varijnte po jačini, koje se razlikuju po debljini poliuretanskog zida (superlaki, laki i teški) Crevo je vrlo gibljivo, iznutra glatko, otporno na mehaničke uticaje, ulja i goriva, razređivače, lužine i kiseline…

Creva posebne namene

SILIKON S / SILIKON MS SILIKON S/SILIKON MS To je usisno silikonsko crevo pod pritiskom ojačano sa spiralom. Moguća je izrada od običnog silikona ili silikona primerenog za potrebe u medicini. KC KC Metalno savitljivo harmonikasto crevo izrađeno od nerđajućeg metala. Spoljni oplet takođe je izrađen od nerđajuće žice. Upotrebljava se za protok pare i većinu hemikalija. Moguća je izrada bez spoljnog opleta. TČ

Creva za hemijsku industriju

UPEL-P (OTPORNOST-U) UPEL-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija (alkohol, ester, itd..) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u hemijskoj industriji UPE-P (OTPORNOST-U) UPE-P (OTPORNOST-U) Crevo je namenjeno za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija alkohol, ester, itd…) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se upotrebljavaju u…

Creva za prehrambenu industriju

LM1-EPDM/LM 1S-EPDM LM1-EPDM/LM1S-EPDM Crevo je namenjeno za transport tečnosti, nemasnih proizvoda, bezalkoholnih i alkoholnih pića (max.40%) Crevo je otporno na prenos mnogih sredstava za čišćenje. LM 2 LM2 Crevo je namenjeno za transport mleka, punjenje i pražnjenje cisterni u prehrambenoj i mlekarskoj industriji i industriji pića. Crevo je otporno na mehaničke i vremenske promene. LM 3 LM3 Crevo je…